För att bli aktiv medlem i "SHPF" krävs att man arbetar som hotellportier, concierge, receptionist eller likvärdig tjänst med direkt gästkontakt.

Aktiv medlem bör ha minst 2 år inom yrket. Då särskilda krav föreligger har styrelsen rätt att frångå kravet på två års tjänstgöringstid.

 

Medlemskap kan även erhållas av andra personer och samarbetspartners som önskar stödja föreningens verksamhet, då som "stödjande" medlem och utan rösträtt.

 

Som aktiv medlem får du:

Garanterad inbjudan till föreningens samtliga aktiviteter.

Gratis alternativt reducerade anmälningsavgifter för de aktiviteter som annars kostar.

Medlemsskapet ligger för närvarande på 450:- per år

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved