Svenska HotellPortierföreningen

Les Clefs d'Or Sweden

Historia:

Svenska HotellPortierFöreningen, SHPF, bildades 1926 av portierer på de ledande hotellen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett av föreningens huvudsyften var redan från början att skapa ett starkt kollegialt kontaktnät .......

 

 

Mission

 

Vi vill verka för en ökad status och lokalkännedom inom vår yrkesgrupp samt att höja den befintliga servicenivå som existerar i vår bransch.

 

 

Mål

 

•Stabilt antal Les Clefs d’Or medlemmar 20 st

 

•Totalt medlemsantal 70

 

•Vara ett självklart nätverk för

medlemmar inom branschen

 

•Vara den kanal som leverantörer använder sig av för att nå ut till nya kunder alt nå ut med nya produkter/tjänster

Strategi

 

•Intressanta och givande träffar med kunskapsgivande inslag

 

•Vara mer aktiva som förening

 

•Öka det internationella samarbetet

 

Copyright © All Rights Reserved