Svenska HotellPortierföreningen

Les Clefs d'Or Sweden

Svenska HotellPortierFöreningen, SHPF, bildades 1926 av portierer på de ledande hotellen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett av föreningens huvudsyften var redan från början att skapa ett starkt kollegialt kontaktnät där man kunde hjälpa varandra både lokalt och nationellt.

 

I föreningens uppstart på 20-talet fanns det inget socialt skyddsnät i allmän regi, därför upprättade föreningen ett antal olika fonder för medlemmarna och dess anhöriga så som änkepensioner och arbetslöshetsersättning vilket visade sig vara av stort värde i den djupa lågkonjunkturen i början av 30-talet.

 

Man hade också under många år förhandlingsrätt med arbetsgivarorganisationer bl.a. i lönefrågor, detta alltså långt innan HTF och HRF tog över dessa funktioner.

Under föreningens glansdagar på 60-talet och 70-talet fanns det över 200 medlemmar runt om i Sverige som var indelade i sex sektioner (Syd, Väst, Öst, Småland, Värmland och Nord).

 

Många av dessa medlemmar var även knutna till den internationella föreningen Les Clefs d'Or – The Golden Keys som grundades 1952 och som idag har över 3.500 medlemmar i närmare 50 länder.

 

Men på grund av det minskande antalet portierer/concierger runt om i Sverige under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet blev styrelsen 2001 tvungna att ta det tunga beslutet att göra Svenska HotellPortierFöreningen till en vilande förening. Johan Widing (ordförande) och Yngve Lundin (sekreterare) meddelade föreningens medlemmarna det tråkiga beslutet i maj 2001 och de skickade även ett brev med samma information till Les Clefs d'Or – The Golden Keys i september samma år.

Vändningen för Svenska HotellPortierFöreningen kom 2007 när Yngve Lundin och Lars Dolk, Stockholm Map, etablerade kontakt för att tillsammans försöka få till en återuppstart av föreningen.

 

I januari 2008 deltog Yngve Lundin vid Les Clefs d'Or – The Golden Keys årliga kongress som detta år hölls i Köpenhamn, Danmark.

 

Yngve meddelade då att Sverige hade påbörjat arbetet att återuppliva Svenska HotellPortierFöreningen, vilket mottogs med enorm glädje internationellt.

Yngve Lundin och Olow Frank

 

 

Under 2008 tog Yngve Lundin och Lars Dolk kontakt med flertalet hotell i Stockholm vilket ledde till ett möte på Grand Hôtel i Stockholm i januari 2009 där utöver Yngve Lundin och Lars Dolk även Johan Widing som var ordförande för den vilande föreningen samt Grand Hôtels två concierger Olow Frank och Alexiander J. Skiöldsparr diskuterade hur man skulle gå vidare med arbetet att väcka nytt liv i föreningen.

 

Mötet resulterade i att under resterande delen av 2009 samt början av 2010 försöka hitta eldsjälar inom branschen som hade samma värderingar och ville vara med och arbeta för föreningens bästa vilket i slutändan skulle leda till en återstart.

 

Den 30:e maj 2010 var det så dags, vid föreningens första årsmöte sedan 2001, att åter ge liv till Svenska HotellPortierFöreningen.

 

Sedan 2010 har medlemsantalet stadigt ökat och Sverige har även varit representerade vid internationella möten så som de skandinaviska zonmötena och de internationella kongresserna.

 

På den 24:e mars 2017 i Berlin var Sverige välkomnade tillbaka i Les Clefs d'Or – The Golden Keys.

fd ordförande Steve Watson i Berlin 2017

 

Copyright © All Rights Reserved