Svenska HotellPortierföreningen

Les Clefs d'Or Sweden

Välkommen till

Svenska HotellPortierFöreningen!

 

Svenska HotellPortierFöreningen är världens äldsta förening i sitt slag och har från starten 1926 verkat för ett ökat intresse för vår bransch samt höja servicenivån inom respektive hotell.

 

Föreningen är till för dig som jobbar med gäst- och kundkontakter inom hotell.

 

Bland våra medlemmar finns concierge, frontdesk samt övriga befattningar inom hotellservice sektorn med gästkontakt.

 

Genom Svenska HotellPortierFöreningen får du möjlighet att under lättsamma former träffa branschkollegor för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av varandra.

 

Dessutom kommer det att vidga ditt kontaktnät såväl nationellt som internationellt vilket är till gagn för hotellen, dess gäster och framförallt din personliga utveckling – en investering i din framtid!

 

 

Copyright © All Rights Reserved